EN
Vinci S.A.

Dla zrównoważonego rozwoju
Inwestujemy w polskie technologie i innowacje

VINCI

Vinci S.A. to spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, zapewniającymi odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest zatrzymanie własności innowacyjnych technologii i patentów w Polsce oraz ich komercjalizacja w kraju i za granicą.

 

Vinci S.A. zarządza dwoma funduszami venture capital: HiTech ASI, który dostarcza kapitał spółkom technologicznym na różnych poziomach rozwoju oraz IQ ASI, który inwestuje na wczesnych etapach rozwoju w projekty o charakterze badawczo-naukowym.

 

Vinci S.A. została wpisana do rejestru ZASI w drugiej połowie 2021 roku.

Inwestycje

Wspieramy kapitałowo innowacyjne przedsięwzięcia

Technologie

Inwestujemy w komercjalizację technologii w kraju i za granicą

Przedsiębiorczość

Inicjujemy aktywność proinnowacyjną polskich przedsiębiorców

W co inwestujemy?

Innowacyjne
pomysły

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Polski
potencjał

Zrównoważony
rozwój

Portfolio

StillCanna odpowiada na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych. Poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, start-up przewiduje możliwość zaistnienia awarii.
Zobacz więcej
StillCanna odpowiada na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych. Poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, start-up przewiduje możliwość zaistnienia awarii.
Zobacz więcej

Współpraca

Zgłoś projekt
prześlij swój Pitch Deck
Pobierz przykładowy Pitch Deck

  HiTech ASI

  Szukamy innowacji

  Vinci Spółka Akcyjna HiTech Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest wehikułem inwestycyjnym poszukującym innowacyjnych pomysłów z sektora zaawansowanych technologii.
  ASI wspiera firmy na etapie komercjalizacji produktu lub usługi i finansowania wzrostu. Angażuje się w projekty inwestycyjne znajdujące się między fazą wczesnego rozwoju, a dojrzałego przedsiębiorstwa.
  Branża samochodowa
  np. opracowanie technologii redukujących szkodliwość transportu dla środowiska
  Biotechnologia
  np. wykorzystanie nowych substancji w medycynie i farmacji
  Przemysł kosmiczny
  np. tworzenie nowych urządzeń pozwalających na eksplorację przestrzeni kosmicznej
  Sektor energetyczny
  np. poprawa efektywności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  Sektor IT
  np. Internet rzeczy – technologie, aplikacje usprawniające codzienne życie
  Innowacyjny przemysł
  np. półprzewodniki, nowe materiały zwiększające efektywność produkcji
  Etap rozwoju:
  Komercjalizacja
  i ekspansja
  Wielkość inwestycji:
  do 40 mln PLN
  Zaangażowanie:
  Pakiet
  mniejszościowy
  Horyzont inwestycji:
  5 – 10 lat

  IQ ASI

  Wspieramy badania i rozwój

  Vinci Spółka Akcyjna IQ Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest nowym podmiotem poszukującym polskich, innowacyjnych projektów naukowo-badawczych.
  IQ ASI działa w formie inkubacyjnego funduszu inwestycyjnego skupionego na projektach charakteryzujących się jednocześnie wysokim poziomem naukowym, technologicznym, zdolnością patentową oraz potencjałem komercyjnym – inwestujemy w projekty, które mają szanse przynieść realne zyski z działalności.
  Otwarty katalog sektorowy
  Etap rozwoju:
  Zasiew i wczesny rozwój
  Wielkość inwestycji:
  do 90 mln PLN
  Zaangażowanie:
  Inwestycja kapitałowa ze wsparciem inkubacyjnym
  Horyzont inwestycji:
  do 15 lat

  Zespół

  Piotr Woliński

  Prezes Zarządu
  Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Karierę zawodową budował w bankach m. in. w Banku Handlowym w Warszawie, Deutsche Bank czy BPH na różnych stanowiskach w obszarze działalności skarbowej. Piotr jest wieloletnim dealerem obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz innych instrumentów finansowych rynku OTC. Doświadczenie menedżerskie zdobył m. in. w zarządach spółki infrastruktury rynku BondSpot czy funduszu CVC PGEVentures. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

  Daniel Kawoń

  Dyrektor inwestycyjny
  Menedżer z przeszło 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym: fund of funds venture capital (członek zarządu KFK, ponad 6 lat, nadzór nad 18 funduszami venture capital, o kapitalizacji ok. 1 mld PLN, które w ponad 200 startupów zainwestowały 575 mln PLN), private equity (4 fundusze, 13 lat: 2 inwestycje, 6 wyjść, nadzór i monitoring nad kilkunastoma spółkami portfelowymi z różnych branż) oraz doradca M&A.

  Ilona Kopcińska

  Ekspert ds. inwestycji
  Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w obszarze funduszy inwestycyjnych, ostatnio pełniąc rolę eksperta ds. inwestycji kapitałowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ilona odpowiadała za analizę i ocenę projektów inwestycyjnych, uczestniczyła w procesach inwestycyjnych i dezinwestycyjnych oraz sprawowała nadzór nad zaangażowaniami kapitałowymi banku. Poprzednio Ilona zdobywała doświadczenie w State Street Bank International GmbH, gdzie była odpowiedzialna była m.in. za analizę wyników inwestycyjnych globalnych funduszy inwestycyjnych. Ilona posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

  Piotr Jusiński

  Analityk inwestycyjny
  Posiada 7-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, ostatnio pełniąc rolę analityka akcji w Ipopema Securities, gdzie zapewniał pokrycie analityczne spółek z sektora chemicznego i przemysłowego oraz był odpowiedzialny za analizy dotyczące indeksów giełdowych. Poprzednio Piotr pracował jako doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BOŚ. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 601) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2999).

  Monika Prokopowicz

  Analityk inwestycyjny
  Przed dołączeniem do funduszu, doświadczenie zdobywała w funduszach venture capital, doradztwie biznesowym oraz w sektorze biotechnologicznym. Od ponad 3 lat zaangażowana jest w ocenę projektów i prowadzenie procesów inwestycyjnych, w szczególności z obszaru BioTech i MedTech. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

  Bartosz Pakulski

  Analityk inwestycyjny
  Przed rozpoczęciem pracy w funduszu, zdobywał doświadczenie w funduszach venture capital, doradztwie biznesowym oraz procesach obsługi funduszy inwestycyjnych. Przez ponad 3 lata był odpowiedzialny za kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego, w tym selekcję i analizę projektów inwestycyjnych, prowadzenie procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

  Karolina Izydorek

  Radca prawny
  Radca prawny specjalizująca się w prawie cywilnym, gospodarczym i rynku kapitałowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi instytucji finansowych i firm z branży inwestycyjnej. Doświadczenie zdobywała jako prawnik w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, gdzie prowadziła kompleksową obsługę prawną podmiotów oraz zarządzanych przez nie funduszy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Anna Stępień

  Prawnik
  Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie rynku kapitałowego. Zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej na terenie Francji, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną francuskich przedsiębiorców oraz w kancelariach prawnych w Warszawie w dziedzinie prawa spółek handlowych, w tym spółek notowanych na NewConnect. Absolwentka prawa oraz filologii romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Aneta Stachelska

  Office Manager
  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania biurem i administracją. Przez 11 lat związana z kancelariami prawnymi jako Office Manager. Zdobywała tam doświadczenie związane z obsługą administracyjną kancelarii oraz zarządzaniem biurem. Odpowiadała za kontakty z klientami, realizację umów oraz rozliczenia i prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Ostatnie 2 lata w spółce audytorskiej. Absolwentka Uczelni Łazarskiego, kierunek Marketing i Zarządzanie.

  Danuta Szostak

  Menedżer ds. HR
  Od ponad 20 lat wspiera od strony HR rynek finansowy. Pierwsze doświadczenia zdobywała w spółkach leasingowych afiliowanych przy PBK, BPH, Bank Austria Creditanstalt, następnie pracowała w Santander Bank SA i obecnie BGK. Od 2012 roku certyfikowany coach International Coaching Community.

  Kariera

  Zapraszamy do wysyłki CV
  kariera@vincizasi.pl
  Klauzula informacyjna dla kandydatów
  Dyrektor Inwestycyjny | IQ ASI
  Zakres obowiązków: rozwijanie, budowa i utrzymywanie kontaktów w celu generowania dealflow i identyfikacja inwestycji spełniających wymagania Funduszu. Inicjowanie, strukturyzacja i realizacja nowych inwestycji oraz aktywny nadzór i monitorowanie spółek portfelowych...
  Analityk Inwestycyjny
  Zakres obowiązków: praca w ramach zespołu projektowego przy transakcjach: analizach materiałów źródłowych, informacji rynkowych i danych finansowych, tworzenie modeli finansowych, monitorowanie sytuacji w spółkach portfelowych i wykonywanie nadzoru właścicielskiego, prowadzenie współpracy z partnerami, m. in. kancelariami zewnętrznymi i podmiotami wykonującymi due dilligence ...
  Skip to content