EN

Kariera

Dyrektor Inwestycyjny | IQ ASI

Warszawa
Warszawa, mazowieckie
rekrutacja
hybrydowa
pełny etat
Oferta ważna
do 30.06.2024
umowa
o pracę
ASI

Twój zakres obowiązków

rozwijanie, budowa i utrzymywanie kontaktów w celu generowania dealflow i identyfikacja inwestycji spełniających wymagania Funduszu.
inicjowanie, strukturyzacja i realizacja nowych inwestycji oraz aktywny nadzór i monitorowanie spółek portfelowych.
nadzorowanie złożonych prawnie umów inwestycyjnych.
koordynacja i kontrola jakości analiz finansowych / biznesowych i innych analiz due diligence.
przygotowywanie i przedstawianie dokumentów dla wstępnego i końcowego zatwierdzenia inwestycji przez Komitet Doradczy Funduszu.
aktywny udział w monitoringu spółek portfelowych i rozwoju projektów inwestycyjnych, w tym przygotowywanie regularnych raportów z monitoringu.
uczestniczenie w spotkaniach inwestorów / radach nadzorczych i odpowiednia reprezentacja Funduszu w tych organach.
zarządzanie zespołem współpracowników: analitycy finansowi i menadżerowie ds. Inwestycji

Wymagania

preferowane wykształcenie magister (lub równoważny tytuł zawodowy) w dziedzinach technicznych, naukach ścisłych, medycynie oraz drugi fakultet z nauk ekonomicznych (lub MBA).
odpowiednie doświadczenie zawodowe obejmujące m. in. fundusze wysokiego ryzyka inwestujące w sektorze zaawansowanych technologii, bankowość inwestycyjną i/lub doradztwo w zakresie nowych technologii i/lub funkcje strategiczne w korporacjach technologicznych minimum 5 lat.
zrozumienie sektora technologicznego i doświadczenie w pracy z firmami o wysokim potencjale wzrostu w tym sektorze.
zrozumienie bieżących problemów wpływających na rynek venture capital, w szczególności w sektorze technologicznym.
doświadczenie analityczne, zdolność oceny potencjału komercyjno-biznesowego okazji inwestycyjnych.
nieposzlakowana opinia biznesowa oraz wysokie standardy etyczne i zawodowe.
umiejętność zarządzania i prowadzenia transakcji
znajomość obsługi komputera, umiejętności w zakresie arkuszy kalkulacyjnych.
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
umiejętności marketingowe i negocjacyjne.
chęć podróżowania i pracy w różnych częściach kraju.

Oferujemy

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
elastyczne godziny pracy
dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: kariera@vincizasi.pl.

Wyślij CV
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres kariera@vincizasi.pl z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Klauzula informacyjna dla kandydatów
« wstecz
Skip to content