EN

Deklaracja dostępności

Vinci S.A. dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://vincizasi.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-06

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Skróty klawiaturowe:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

Za kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada koordynator ds. dostępności: Monika Adamiak W przypadku problemów z dostępnością, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  kontakt@vincizasi.pl lub pod numerem telefonu: +48 664 125 564.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, której dotyczy Twoje zgłoszenie, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do koordynatora ds. dostępności w Vinci S.A.:

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Vinci S.A. znajduje się w budynku przy al. Jerozolimskich 92 w Warszawie (00-807).

  1. Pomieszczenia zajmowane przez Vinci S.A. nie są publicznie dostępne. Do tych pomieszczeń mogą wejść osoby, które umówiły się z pracownikiem Vinci S.A.
  2. Do budynku prowadzi wejście od Al. Jerozolimskich. W wejściu są drzwi obrotowe, a także drzwi klasyczne (z przyciskiem), z których mogą korzystać np. osoby z wózkami czy walizkami.
  3. Windy są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Windy mają m.in. system powstrzymywania zamykania drzwi i poręcze.
  4. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością są na parterze w holu głównym, obok recepcji.
  5. Procedury ewakuacji uwzględniają ewakuację osoby z niepełnosprawnością, w każdym pionie komunikacyjnym budynku znajduje się po jednej windzie pożarowej.
  6. Miejsca parkingowe: przed budynkiem przy Al. Jerozolimskich są 2 miejsca postojowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
  7. Pies asystujący: do budynku można wejść z psem asystującym.
« wstecz
Skip to content