EN

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) jest Vinci S.A. z siedzibą przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty e-mail: dane.osobowe@vincizasi.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody:

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi aplikowanie na wybrane stanowisko. Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym administratora w prowadzonych procesach rekrutacyjnych, na podstawie zawartych umów i porozumień szczególnie w zakresie obsługi technicznej procesu.

 

Jednocześnie informujemy, że:

« wstecz
Skip to content