EN

Relacje inwestorskie - Vinci S.A.

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 29 listopada 2023 r. dokonano wpisu nr 24 modyfikując zawartość rubryki 1 w Dziale 2 KRS.
Zobacz więcej

Informacja dla inwestorów

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1723).
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 28 września 2023 r. dokonano wpisu nr 23 modyfikując zawartość rubryki 2 w Dziale 2 KRS.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 5 września 2023 r. dokonano wpisu nr 22 modyfikując zawartość rubryki nr 3 w Dziale 2 KRS.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 3 stycznia 2023 r. dokonano wpisu nr 17 modyfikując zawartość rubryki 2 w Dziale 1 oraz rubryki 3 w Dziale 2 KRS.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 13 grudnia 2022 r. dokonano wpisu nr 16 modyfikując zawartość rubryki 4 w Dziale 1 KRS.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 1 sierpnia 2022 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ Nadzoru drugiego działu KRS Spółki.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 8 lipca 2022 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ Nadzoru drugiego działu KRS Spółki.
Zobacz więcej

Nowy wpis do rejestru KRS

W dniu 21 grudnia 2021 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.
Zobacz więcej

Informacja o zmianach w składzie organów Vinci S.A.

Pragniemy poinformować, że w dniu 8 grudnia 2021 r. Pan Piotr Woliński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Informujemy również, iż dnia 8 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Wolińskiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.
Zobacz więcej

Informacja o zmianach w składzie organów Vinci S.A.

Pragniemy poinformować, że z dniem 12 listopada 2021 r. Pan Robert Zima złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Pragniemy poinformować, iż z dniem 25 listopada w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Michał Baj.
Zobacz więcej

Informacja o zmianach w składzie organów Vinci S.A.

Pragniemy poinformować, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 października 2021 r. postanowiło powołać Pana Roberta Zimę w skład pierwszej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
Zobacz więcej
« wstecz
Skip to content